SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES PER A ACTIVITATS ORDINÀRIES 2023

DACORD A EXPEDIENT 6174/2023. SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES PER A ACTIVITATS ORDINÀRIES 2023. RESOLUCIÓ.

Atesa la convocatòria d’ajudes destinades a les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives d’Ontinyent per a l’exercici 2023 o la temporada esportiva 2022-2023, aprovada en la Junta de Govern Local del 22 de juny del 2023 i publicada en la BDNS amb la ref. id. 705948 i extractes al BOPV núm. 132 del 10 de juliol del 2023, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple l’Ajuntament d’Ontinyent i publicades íntegrament al BOPV núm. 91 del 13 de maig del 2022.

SUBVENCIÓN CONCEDIDA: 2950€