SUBVENCIÓN CONCEDIDA PER L’AJUNTAMENT D’ONTINYENT

DACORD A «EXPEDIENT 5648/2022. SUBVENCIONS A CLUBS I ENTITATS ESPORTIVES PER A ACTIVITATS ORDINÀRIES 2022. RESOLUCIÓ.»

Atesa la convocatòria d’ajudes destinades a les activitats ordinàries dels clubs i entitats esportives d’ Ontinyent per a l’exercici 2022 o la temporada esportiva 2021-2022, aprovada en la Junta de Govern Local del 3 de juny del 2022 i publicada en la BDNS amb la ref. id. 633013 i extractes al BOPV núm. 118 del 21.06.2022, d’acord amb les bases reguladores aprovades pel Ple l’Ajuntament d’Ontinyent i publicades íntegrament al BOPV núm. 91 del 13.05.2022

Subvenció concedida:2925€